O NÁS

V současné době je hlavním předmětem činnosti společnosti provádění stavebních a montážních prací, včetně technologických částí v oboru pozemního stavitelství.

Stavební společnost Stav-ing s. r. o. byla založena v roce 2007 jako přidružená stavební výroba se specializací na provádění strojních omítek, fasád, betonových podlah a sádrokartonových konstrukcí ke společnosti Stav-ing Praha.

Postupem se specializace rozšířila na rekonstrukce bytových jednotek, adaptace prodejních a kancelářských prostor a nakonec i výstavbu rodinných domů. S rozšiřováním sortimentu poskytovaných prací a služeb došlo i k významnému posunu u velikosti investorského potencionálu.

Postupně docházelo k útlumu „mateřské“ společnosti a Stav-ing převzal zbytek zaměstnanecké základny a to včetně organizačních struktur a investičních pobídek.

V roce 2013 proběhlo spojení s dalším strategickým hráčem a spol. Stav-ing se stala dodavatelem ocelových konstrukcí, opláštění a střešních plášťů.

Společnost Stav-ing s.r.o. má v dnešní době 25 zaměstnanců dělnické profese, vlastní oddělení přípravy a  stavbyvedoucích.

V roce 2017 se společnost Stav-ing s.r.o. rozšířila o divizi ÚKLIDOVÝ SERVIS A SPRÁVA NEMOVITOSTÍ. Tato divize nabízí zajištění stavebních a mimořádných úklidů, čištění povrchů venkovních prostor a atypické práce, např. montážní plošina pro práci ve výškách.

UKÁZKY Z NAŠICH REALIZACÍ

Realizovali jsme například následující stavby: